Ravinerna

På båda sidor om slottet löper två raviner i västlig och östlig riktning. Här är klimatet idealiskt för rhododendron. Det finns lä och en behaglig, alldeles lagom skugga från trädkronorna. Jordmånen är lätt sur och det finns tillgång till rinnande vatten. Missa inte ett besök i ravinen.