Tillgänglighet

Sofiero är en plats som alla ska kunna uppleva. Här hittar du information om lån av rullstol, toaletter för dig med funktionsnedsättning, ledsagare och hur du enklast tar dig fram. Tillgänglighetskarta finns för nerladdning.