Välj önskad periodTelefon:

Regler och villkor utställare – Sofiero Vårfest 2019

Som utställare på Sofieros Vårfest 2019 förbinder du dig att följa de villkor, förordningar och anvisningar som ges skriftligen eller muntligen av Sofieros personal.

Platsavgift

I avgifterna som anges i prislistan ingår en anmälningsavgift á 1.500 SEK. Den totala avgiften faktureras i förskott. Om betalning ej sker enligt överenskommelse/faktura datum kan platsen komma att återkallas, kostnadsansvar kvarstår.

Anmälningsavgift eller platshyra återbetalas inte om evenemanget måste ställas in på grund av force majeure eller om du skulle avstå från att utnyttja din plats under Sofieros Vårfest. Vid avbokning senast 190131 återbetalas platsavgiften. Anmälningsavgiften à 1.500 SEK återbetalas ej. Vid senare avbokning än 190131 debiteras fullt pris enligt bokning.

Produkter

Vi är måna om att kunna erbjuda ett brett urval på produkter som håller hög kvalité för besökaren. Därför ber vi dig att så noggrant som möjligt beskriva ditt produktutbud som kommer finnas tillgängligt under Den stora Trädgårdsfesten. Har du en produkt som du har svårt att beskriva är du välkommen att skicka oss en bild. Skicka till tradgardsmassa@helsingborg.se och glöm inte skriva vilket företag du tillhör så vi vet vems produkter det är.

Arrangören förbehåller sig rätten att avgöra vilka utställare som får förekomma på Den stora Trädgårdsfesten då vi vill erbjuda besökarna ett stort och varierat utbud av trädgårdsrelaterade produkter.

Det är inte tillåtet att sälja explosiva varor, sprayer, krigsleksaker, pyrotekniska varor eller andra varor som Sofiero slott och slottsträdgård inte godkänt. Det är heller inte tillåtet att marknadsföra, distribuera eller sälja produkter innehållande narkotiskt, rasistiskt, pornografiskt, politiskt eller tobaksrelaterat material.
Den stora Trädgårdsfesten har en ovillkorlig rätt att avvisa en utställare eller produkter i deras sortiment. Avvisning sker på utställarens bekostnad.

Produktsäkerhetslagen kräver att både varor och tjänster som säljs ska vara säkra. De produkter som kan vara farliga för användaren måste vara CE-märkta. De regler som gäller i butiker gäller också på Den stora Trädgårdsfesten. Endast de produkter som uppges i kontraktet, och/eller blivit skriftligen godkända av Sofiero slott och slottsträdgård, får säljas.
För mer information om CE-märkning och rådande lagstiftning, läs mer på www.konsumentverket.se eller www.cemarkning.se.

Antagen utställare har inte rätt att representera eller idka försäljning för andra personer/företags räkning utan att detta i förväg meddelats och godkänts av Den stora Trädgårdsfesten.

Fordon och tillgänglighet

Parken och utställningsytan är disponibel under de tider som meddelas av Sofiero slott & slottsträdgård. Observera att montern måste vara bemannad och färdigställd på lördagen den 4 maj kl. 09.00.

Under in- och urlastning är det inte tillåtet att köra på gräsmattorna, följ personalens direktiv. Kostnader som kan uppstå för att iordningställa skador åsamkade av utställare kommer, i sin helhet, att faktureras utställaren. För skador åsamkade på träd och växter tillämpas Alnarpsmodellen för trädvärdering.

Observera att det inte är tillåtet att parkera fordon i parken under Den stora Trädgårdsfesten. Det finns parkering utanför parken som endast är till för utställare.

Öppettider

Monterplatsen ska vara bemannad under hela evenemangets öppettider. Det är inte tillåtet att plocka ihop varor eller stänga tidigare än angivna öppettider. Packar utställaren ihop före stängning kommer detta debiteras i efterhand med 3.000 SEK.

Material och uppbyggnad

Ni ansvarar själva för allt material och all uppbyggnad av er monter. Det gäller även för eventuella behov av redskap, stegar, elkablar, skottkärror etc. som ni måste ta med själv. Sofiero slott och slottsträdgård har tyvärr inte möjlighet att bistå med detta. Vi erbjuder till en kostnad att hyra bord, stolar, el och liknande samt hjälp med lastning m.m.

Renhållning

Försäljningsplatsen ska ge ett vårdat och trevligt intryck. Du ansvarar själv för all städning i och omkring den egna platsen samt att ordning där råder. Sofiero slott och slottsträdgård ansvarar för den allmänna renhållningen. Det åligger alla utställare och medverkande att forsla bort emballage och spill som uppstår före, under och efter Trädgårdsfesten.

Efter arrangemanget ska allt material/ produkter avlägsnas från försäljningsytan. Skräp slängs på anvisade platser. Skulle detta inte följas debiteras respektive utställare för röjningskostnader.

Marknadsföring och reklam

Det är förbjudet att inom Sofiero slott och slottsträdgård sätta upp skyltar, affischer eller dylikt. Sofiero Slott och Slottsträdgård producerar enhetliga företagsnamnskyltar för samtliga utställare under Den stora Trädgårdsfesten.

Det är inte tillåtet att använda någon form av ljudanläggning eller röstförstärkare på plats.

Säkerhet

Bevakning kommer patrullera parken under givna tider. Sofiero slott och slottsträdgård ansvarar inte för utställarens utrustning och produkter, inte heller för skadegörelse, stöld, tillfälliga elavbrott, inbrott eller dylikt som kan inträffa, dagtid eller nattetid.

Ansvar

Utställaren ansvarar för eventuella skador som drabbar Helsingborgs stads egendom eller tredje man med anledning av nyttjandet av försäljningsplatsen och som kan härledas till oaktsamhet från utställarens sida. Utställaren får inte agera så att Helsingborgs stad blir skadeståndsskyldigt eller får straffansvar. Det åligger varje utställare att inneha de försäkringar som kan komma att behövas för evenemanget.

Korthantering

Under Sofieros Vårfest kan Sofiero ej erbjuda besökarna möjligheten att göra kontantuttag. Vi råder därför utställare att ge besökarna möjlighet till kortbetalning och swish.

Myndighetstillstånd

Det är upp till varje utställare att följa kommunala och statliga regler samt att inneha nödvändiga tillstånd för försäljning. Om du är osäker på eller har frågor gällande moms, kvitton, bokföringslag m.m. kontakta Skatteverket, www.skatteverket.se eller ring skatteupplysningen 0771 567 567.

Observera att från den 1 januari 2014 omfattar kassaregisterkravet även torg och marknadshandeln. Kontakta Skatteverket för mer information.

Livsmedel

Du måste ha tillstånd vid all försäljning och hantering av livsmedel. För att få ett tillstånd ska du anmäla din verksamhet hos miljönämnden så att den kan registreras. Om du redan har ett beslut om registrering för sin livsmedelsverksamhet behöver du inte anmäla igen. Anmälningsblanketten för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning eller e-tjänst för anmälan hittar du på http://www.helsingborg.se/foretagare/tillstand-och-anmalan/livsmedel/

Har du frågor kring detta vänd dig till Kontaktcenter på telefonnummer 042 10 50 00.

Observera att vid en eventuell kontroll måste du som livsmedelsförsäljare kunna uppvisa ett beslut om registrering för din verksamhet.

Sofiero slott och slottsträdgård

Utställare är skyldiga att inom Sofiero slott och slottsträdgård följa anläggningens egna regler och anvisningar, samt direktiv från personal på plats.

Dela denna sidan:
SENASTE NYTT FRÅN SOFIERO

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste nytt från parken, vackra bilder, skön inspiration, bra erbjudanden och mycket annat. Anmäl dig genom att fylla i formuläret.

SMS-TJÄNST

Prenumerera på vår SMS-tjänst för att få erbjudanden, det senaste från parken och mycket mer.

Skicka SOFIERO till 71 140

Har du dansk telefon? Skicka SOFIERO till 1231

Sofiero slott och slottsträdgård - en del av Helsingborgs stad.