Välj önskad periodTelefon:

Regler och villkor för utställare Classic 2020

Som utställare på Sofiero Classic 2020 förbinder du dig att följa de villkor, förordningar och anvisningar som ges skriftligen eller muntligen av Sofieros personal.

Arrangören förbehåller sig rätten att avgöra vilka utställare som får förekomma på Sofiero Classic då vi vill erbjuda besökarna ett stort och varierat utbud.

Fordon och tillgänglighet

Parken och utställningsytan är disponibel under de tider som meddelas av Sofiero slott & slottsträdgård. Utställare ska vara på plats senast kl. 9.30. Med anledning av säkerhet och besökarnas möjlighet att se alla fordon får utställare inte lämna Sofiero före kl. 16.00.

SofieroClassic pågår mellan kl 10.00-16.00. Av säkerhetsskäl kan du inte lämna Sofiero tidigare eller köra in med släpvagn innan klockan 16.00.

Utställare förbinder sig att vara aktsam om parkens gräsmattor, följ personalens direktiv. Kostnader som kan uppstå för att iordningställa skador åsamkade av utställare kommer, i sin helhet, att faktureras utställaren. För skador åsamkade på träd och växter tillämpas Alnarpsmodellen för trädvärdering.

Oljeskyddsmatta ska alltid placeras under ditt fordons motor för att skydda gräsmatta om läckage skulle finnas, har du ingen egen så får du en sådan när du anländer.

Marknadsföring och reklam

Det är förbjudet att inom Sofiero slott och slottsträdgård sätta upp affischer, beachflaggor eller dylikt. Tält och större skyltar får ej sättas upp utan överenskommelse med Sofiero. Det är inte tillåtet att använda någon form av ljudanläggning eller röstförstärkare på plats.

Försäljning

Du får ej bedriva försäljning eller sätta till salu skylt i eller på ditt fordon.

Säkerhet

Sofiero slott och slottsträdgård ansvarar inte för utställarens utrustning och produkter, inte heller för skadegörelse, stöld, tillfälliga elavbrott, inbrott eller dylikt som kan inträffa.

Ansvar

Utställaren ansvarar för eventuella skador som drabbar Helsingborgs stads egendom eller tredje man med anledning av nyttjandet av utställningsplatsen och som kan härledas till oaktsamhet från utställarens sida. Utställaren får inte agera så att Helsingborgs stad blir skadeståndsskyldigt eller får straffansvar. Det åligger varje utställare att inneha de försäkringar som kan komma att behövas för evenemanget.

Sofiero slott och slottsträdgård

Utställare är skyldiga att inom Sofiero slott och slottsträdgård följa anläggningens egna regler och anvisningar, samt direktiv från personal på plats.

Dela denna sidan:
SENASTE NYTT FRÅN SOFIERO

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste nytt från parken, vackra bilder, skön inspiration, bra erbjudanden och mycket annat. Anmäl dig genom att fylla i formuläret.

SMS-TJÄNST

Prenumerera på vår SMS-tjänst för att få erbjudanden, det senaste från parken och mycket mer.

Skicka SOFIERO till 71 140

Har du dansk telefon? Skicka SOFIERO till 1231

Sofiero slott och slottsträdgård - en del av Helsingborgs stad.